tablica budżet państwa 60 40 ai

 

Zakup i montaż koncentratora tlenu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, pozwoli na zwiększenie liczby zakontraktowanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Łóżka w podmiocie przeznaczone są głównie dla pacjentów, którzy przebyli zakażenie COVID-19. Zastosowanie koncentratora tlenu jako głównego źródła tlenu medycznego w jednostce spowoduje znaczne ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie konieczności stosowania butli z tlenem sprężonym, których dostępność jest ograniczona.