Wolontariusze są bardzo ważną częścią zespołu pracującego w hospicjum. Są to ludzie chcący realizować swoje pragnienia, często niemożlowe do osiągnięcia w danym momencie życia. Chcą rozwijać swoje pasje, zbudować prawdziwy kontakt w drugim człowiekiem, zdobyć nowe kompetencje. W zależności od potrzeb, jak również osobistych predyspozycji dzielą sie na wolontariuszy medycznych i akcyjnych.

Wolontariusze medyczni pomagają w pracy bezpośrednio przy pacjencie, natomiast wolontariusze akcyjni pomagają organizować kampanie hospicyjne, imprezy charytatywne, pozyskują sponsorów i darczyńców. Praca wolontariuszy jest wpost nieoceniona.

Jak zostać wolontariuszem?

Należy zgłosić się do koordynatora wolontariatu, odbyć kurs wolontariusza, zakończony uzyskaniem certyfikatu i rozpocząć swoją pracę.

Koordynator wolontariatu - Alicja Straszyńska, tel. 782 975 641

 

 

Wywiad z wolontariuszem:

Natalia Sturgulewska, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Lubię udzielać się w wolontariacie, bo wtedy czuję, że spełniam siebie. Czuję się szczęśliwa. Pomoc innym sprawia mi wiele radości. Wiem, że pomagając innym, pomagam przede wszystkim sobie. Zdobywam nowe doświadczenie. Uczęsię empatii. Szkoda, że z racji zbyt młodego wieku nie mogę bezpośrednio pomagać przy chorym, ale kwestowanie w akcjach charytatywnych, aktywny udział w fwstynach oraz odwiedzanie pacjentów przy różnych okazjach i redagowanie gazetki na korytarzu daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Wiem, że warto pomagać innym, bo i my możemy kiedys takiej pomocy potrzebować. Pamietam, kiedy w ubiegłym roku, w karnawale pojechałyśmy do hospicjum z koszykiem poczków. Chciałyśmy poczęstować pacjentów. Do dzisiaj mam przed oczami uśmiechy osób i ciepłe słowa "dziękuję". Poza tym odwiedzenie hospicjum uświadamia mi potrzebę dbania o własne zdrowie i jakość życia.

 

Anna Wyszyńska, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Zapisałam się na wolontariat, ponieważ lubię pomagać innym, sprawia mi to radość. Brałam udział w wielu akcjach organizowanych przez hospicjum. Najczęściej zbierałam pieniądze do puszki, piekłam i sprzedawałam ciasta, wszystko po to, by pomóc chorym i starszym ludziom. Wszystkie prace na rzecz hospicjum wykonywałam z wielkim zaangażowanie. Wiem, że drobnymi uczynkami można zdziałać bardzo dużo. Każdy kontakt z hospicjum sprawia, że czuję sie potrzebna i uczy szacunku do chorego człowieka.

Staram się pomagać innym, gdy jest to możliwe. ZACHĘCAM INNYCH :)