Informacje dotyczące przyjęcia pacjenta udzielane są w dni powszednie od godz. 7:00 do 14:35 pod numerem telefonu 782 975 641

 

Hospicjum stacjonarne jest to miejsce pobytu pacjenta, w którym dąży się do podnoszenia jakości życia w chorobie we wszystkich jego aspektach - somatycznym, psychicznym, socjalnym i duchowym - poprzez łagodzenie różnorodnych objawów choroby oraz niesienie szeroko pojętej pomocy choremu i jego rodzinie.

Dokumenty obowiązujące przy przyjęciu pacjenta do hospicjum stacjonarnego:

  • skierowanie do hospicjum od lekarza prowadzącego,
  • zaświadczenie od lekarza onkologa o zakończonym leczeniu. Na skierowaniu powinien widnieć zapis, iż pacjent wymaga opieki paliatywnej;
  • dokumentacja medyczna (karty informacyjne);
  • ksero legitymacji ubezpieczeniowej (pierwsza strona oraz strona z ostatnim aktualnym wpisem).

Za pobyt w hospicjum stacjonarnym pacjent nie ponosi odpłatności.

Pacjenci do hospicjum przyjmowani są według kolejności, w godzinach 8:00 - 20:00 każdego dnia.