Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17

                                                                                                               16-300 Augustów

 adres e - mail: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Telefon stacjonarny/ fax: (87) 643 47 04

sekretariat / dyrekcja wew. 10;

pielęgniarka koordynująca ZOL/ oddz. wentylowanych mechanicznie wew. 18;

pielęgniarka koordynująca ZPO / hospicjum stacjonarne wew. 15;

księgowość/ kadry wew. 13;

zamówienia publiczne wew. 12

Wykaz numerów kontaktowych:

Dyrektor - Krystyna Wilczewska: 604 813 535   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżurka pielęgniarska ZPO - 87 643 47 04 wew. 16

Dyżurka pielęgniarska hospicjum  - 87 643 47 04 wew. 17

Dyżurka pielęgniarska ZOL - 87 643 47 04 wew. 19

Dyżurka pielęgniarska wentylowani mechanicznie - 87 643 47 04 wew. 20

Terapeuta zajęciowy 87 643 47 04 wew. 21

Pracownik socjalny/ przyjęcie pacjenta: 782 975 641  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowość/ kadry: 697 846 238 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamowienia publiczne: 697 846 238  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarka koordynująca -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ludzie z chorobami przewlekłymi, z dużym ograniczeniem w zakresie samodzielnego funkcjonowania, to najbardziej zaniedbana grupa chorych w naszym kraju. Jedną z najważniejszych inicjatyw środowiska pielęgniarskiego była organizacja na terenie całej Polski profesjonalnej opieki długoterminowej, tak aby móc objąć opieką właśnie tę grupę społeczną.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie funkcjonuje od 1 września 2001 roku. Jest malowniczo położony, w pięknym miejscu, wśród lasów i jezior puszczy augustowskiej. Walory wypoczynkowe i zdrowotne są znakomite.

Podmiotem tworzącym jednostkę jest Powiat Augustowski. W strukturze SP ZZOD w Augustowie funkcjonują zakłady:

  • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy – 58 łóżek, w tym 8 łóżek dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
  • Hospicjum Stacjonarne - 8 łóżek
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 8 łóżek;

W zakładzie świadczymy usługi z zakresu opieki i pielęgnacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, z zakresu opieki paliatywnej, rehabilitacji, terapii zajęciowej oraz zapewniamy kontynuację leczenia farmakologicznego. Staramy się stworzyć naszym podopiecznym atmosferę bliskości i serdeczności, aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki chorób, którymi zostali dotknięci. Głównym celem naszej działalności jest pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej, na danym etapie choroby, sprawności i samodzielności oraz pomoc rodzinom, które nie mogą zapewnić całodobowej opieki swoim chorym lub gdy sprawowanie tej opieki przekracza ich możliwości fizyczne i psychiczne, co prowadzi do daleko idących skutków, włącznie z utratą zdrowia opiekuna i uniemożliwienie normalnego funkcjonowania rodziny.

Osoby zainteresowane wsparciem rozwoju naszej placówki mogą dokonywać wpłat na konto bankowe:

 ALIOR BANK 72 2490 0005 0000 4500 3250 4267