Link do pobrania w formie pdf

2

0

2

3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

1

     

Wersja nr

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2023 r.

Zamawiający:

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Krajowy numer identyfikacyjny:

846-15-02-726

Adres: UL. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOIWIECKICH 17

Miejscowość: AUGUSTÓW

Kod pocztowy: 16-300

Kraj: POLSKA

Adres strony internetowej: www.spzzod.augustow.pl

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu kontaktowego: 87 643 47 04

Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

     

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1.      R O B O T Y   B U D O W L A N E

1.1.1.

           

2.      D O S T A W Y

1.2.1.

Zakup wraz z dostawą leków na okres 12 miesięcy

Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1

650.000,00 zł

IV kwartał

   

3.      U S Ł U G I

1.3.1

Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w Augustowie

Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1

230.000,00 zł

I kwartał

   
             
             

1.3.2.

Usługa żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1

575.000,00 zł

I kwartał

   
             

Dedykowany profil SPZZOD:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzzod_augustow

 

Augustów, 11.04.2022 r.

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Szanowni Państwo,                                                                                                               

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, uług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na platformie,

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zależności od procedury. (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe oraz przetargi na stronie https://platformazakupowa.pl .

Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do prowadzonych postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w zamówieniach zgodnych z Pzp wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod nr tel. 22 101 0202 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora platformy.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor mgr Krystyna Wilczewska

 

Plan ZP 2022