W związku ze zniesieniem stanu epidemii w Polsce, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ustala się organizację odwiedzin pacjentów w SPZZOD w Augustowie. Odwiedziny ustala się zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjach stacjonarnych.

Odwiedziny pacjentów SPZZOD w Augustowie odbywają się w każdy dzień tygodnia w godzinach:  14.00 - 18.00, do jednego chorego tylko 1 osoba na 10 min, zachowując reżim sanitarny
(obowiązkowa maseczka, rękawiczki i fartuch ochronny).
 

Aktualizacja rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie epidemii COVID-19 została opublikowana na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/aktualizacja-rekomendacji-ministerstwa-zdrowia-i-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dot-odwiedzin-pacjentow-w-podmiotach-leczniczych-w-okresie-epidemii-covid-19.